آموزش بازی, بازی ایرانی, بازی خانوادگی

آموزش آنتی آنزیم | همه آنچه برای بازی نیاز دارید

آموزش آنتی آنزیم

در آموزش آنتی آنزیم قرار است تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجربه این بازی رومیزی ساده و خانوادگی را بدست بیاورید. در بازی آنتی آنزیم بازیکن ها در نقش لکه هایی وارد ماشین لباسشویی می شوند و سعی می کنند بیشتر از بقیه بازیکن ها روی لباس های مختلف بمانند و بر سر رسیدن به لباس هایی با امتیاز بالاتر، وارد رقابت با هم می شوند. بازی به همینجا ختم نمی شود، ماشین لباسشویی هم در این رقابت نقش مهمی دارد.

مشخصات بازی آنتی آنزیم

داستان بازی آنتی آنزیم

شاید برایتان پیش آمده باشد که لباسهای خارج شده از ماشین لباسشویی، تمیز نشده باشند و همچنان لکه هایی روی  آن باقی مانده. احتمالا به این فکر می افتید که شاید از تمیز کننده خوبی استفاده نمی کنید یا ماشین لباس شویی  به خوبی کار نمی کند. در بازی آنتی آنزیم همچین اتفاقی می افتد. علاوه بر آن لکه هایی وجود دارند که مثل موجودی زنده جان دارند و هدفشان تسخیر و احاطه کردن لباسها و گاها فرار کردن از آنزیم هاست.

بازی آنتی آنزیم در یک کلام

در بازی آنتی آنزیم هر بازیکن کنترل یک دسته از لکه ها را دارد و سعی می کند تا این لکه های در کنترل خود را بیشتر و بیشتر در ماشین لباسشویی پراکنده کند. البته که باید حواسش به آنزیمهایی که قصد از بین بردن او را دارند، باشد و گاه باید به نبرد با چربی ها و دیگر لکه ها بپردازد.

معرفی قطعات و چیدمان بازی آنتی آنزیم

نهایتا بازیکنی برنده میشود، که لکه های بیشتری، در امن ترین مکانهای درون فضای لباسشویی (که فضای مرکزی آن است)، داشته باشد.

قطعات بازی

 • صفحه بازی (یک عدد)
 • مکعب های رنگی یا لکه ها (50 عدد در 5 رنگ)
 • مکعب مشکی (یک عدد)
 • تاس ماشین لباس شویی ( یک عدد)
 • کارتهای آنزیم و نبرد (48 عدد و 4 نوع)
 • کارت آنزیم(1تا6)
 • کارت آنتی آنزیم
 • کارت چربی (1تا3)
 • کارت لکه بر (4تا6)

چیدمان بازی

 1. صفحه بازی را در وسط قرار و تاس ماشین لباسشویی را در محل مشخص شده قرار دهید.
 2. همه کارت ها را بُر بزنید و به هر بازیکن 3 کارت بدهید.
 3. سپس به هربازیکن 10 مکعب همرنگ به عنوان لکه های تحت کنترل او بدهید.
 4. بقیه کارت ها را به پشت در جیاگیاه کارت روی صفحه بازی قرار دهید.
چیدمان بازی آنتی آنزیم

اکنون آماده شروع بازی هستید.

چگونه آنتی آنزیم بازی کنیم

بازیکنی که لباسش لکه داشته باشد، بازی را شروع میکند.

بازی در طول چندین دور انجام می شود که برای تعداد نفرات مختلف متفاوت است. در هر دور از بازی، هر بازیکن می تواند بین اکشن ها یا اعمال اصلی خود یکی را انتخاب کرده و با داشتن شرایط مشخص، آن را انجام دهد. سپس نوبت به نفر بعدی می رسد.

این اکشن ها شامل موارد زیر هستند:

 1. وارد کردن لکه به زمین بازی(ماشین لباسشویی)
 2. حرکت دادن یک لکه از یک لباس به لباس دیگر
 3. بازی کردن یک کارت آنزیم از کارت های دست و انجام عمل آن

در اکشن دوم بازی آنتی آنزیم، یعنی حرکت دادن لکه، ممکن است بین دو بازیکن نبرد شکل گیرد. در ادامه به توضیحات نبرد در بازی خواهیم پرداخت.

اکشن اول: وارد کردن یک لکه به صفحه بازی

اکشن اول بازی آنتی آنزیم

هر بازیکن می تواند در نوبتش یک لکه را وارد لباسهای لایه بیرونی کند و در جایگاه لکه ها قرار دهد. هر لکه میتواند وارد جایگاه خالی از لکه قرار گیرد و نمیتواند روی لکه دیگر بنشیند، مگر هنگام نبرد.

اکشن دوم: حرکت دادن یک لکه از روی لباسها

اکشن دوم بازی آنتی آنزیم

هر بازیکن میتواند در نوبتش یک لکه را به لایه درونی انتقال دهد، به شرط اینکه در لباس مبدا ( لباسی که میخواهیم لکه را  از روی آن به لباس دیگر انتقال دهیم) حداقل یک لکه داشته باشد. یا به عبارتی نمیتوان لکه را از لباسی که فقط همان یک لکه را دارد، انتقال دهیم.

اکشن سوم: بازی کردن یک کارت آنزیم

هر بازیکن میتواند در نوبتش یک کارت آنزیم بازی کند. اعداد روی صفحه بازی در اینجا اهمیت دارند و باتوجه به عدد روی کارت آنزیم رو شده، همه لکه هایی که روی آن شماره باشند، از بین می روند حتی لکه های خودتان؛ در این مواقع، بازیکنان حریفتان می توانند کارت آنتی آنزیم بازی کنند تا  لکه هایشان باقی بماند.

پس از انجام اکشن اول و دوم باید یک کارت از دسته کارت ها برداشته و به دست خود اضافه کنید.

فاز نبرد

در بازی آنتی آنزیم نبرد زمانی رخ می دهد که یک بازیکن بخواهد خانه ای را تصرف کند که لکه بازیکن دیگر در آن قرار دارد. در این صورت نبرد تعیین کننده این خواهد بود که چه کسی کنترل آن خانه را به دست خواهد گرفت و لکه چه کسی حذف خواهد شد؟
پس در واقع نبرد در راستای اکشن دوم بازی اتفاق می افتد. نتیجتا هر بازیکن میتواند در نوبتش به نبرد با بازیکن حریف یا لکه دیگه بپردازد. به این صورت که باید حداقل دو لکه روی لباس داشته باشد تا بتواند با یکی از لکه ها به نبرد با لکه حریف بر روی یک جایگاه برود.

نبرد به این صورت انجام می شود که:

هر دو بازیکنی که وارد نبرد شده اند، یکی از کارتهای نبردشان (که شامل کارت چربی و لکه بَر می باشد) را انتخاب کرده و به طور همزمان رو می کنند. در این صورت سه حالت پیش خواهد آمد:

برنده نبرد بازی آنتی آنزیم

هردو کارت چربی بازی کنند: بازیکنی که کارتش عدد بالاتری باشد، برنده نبرد است.

هر دو کارت لکه بَر بازی کنند: بازیکنی که کارتش عدد پایینتری داشته باشد، برنده نبرد است.

یک بازیکن کارت چربی و دیگری کارت لکه بَر بازی کند: بازیکنی که کارت لکه بَر استفاده کرده، برنده نبرد است.

پس از تعیین برنده نبرد:

برنده نبرد جای لکه مدافع را میگیرد و آن را از ماشین لباسشویی خارج می کند. هنگامی که نبرد مساوی شود، هیچ کدام از لکه ها تغییری نخواهند کرد.

مرحله عملکرد لباسشویی

زمانی که بازیکن آخر دور نوبت خود را بازی می کند، نوبت به ماشین لباسشویی می رسد. در این نوبت یکی از بازیکنان، تاس می ریزد سپس همه لکه هایی که روی عدد آن جایگاه قرار دارند، از بین می روند مگر اینکه کارت آنتی آنزیم رو کنند. یعنی تاس لباسشویی به مانند یک کارت آنزیم با عدد روی تاس عمل می کند.

اگر عدد تاس شش باشد، هیچ لکه ای از بین نمیرود.

بعد از نوبت لباسشویی در صورتی که عدد تاس شش نیامده باشد، نشانگر لباسشویی را با مکعب مشکی یک خانه به جلو می رود.

پایان بازی آنتی آنزیم و امتیاز شماری

امتیاز دهی بازی آنتی آنزیم

در بازی 2 و 3 نفره، تعداد دور ماشین لباسشویی 25 و در بازی 4 و 5 نفره، تعداد دور ماشین لباسشویی 20 خواهد بود و با رسیدن به آن دور، بازی به پایان می رسد.

بعد از به پایان رسیدن بازی، با شمارش امتیاز لکه ها و کارتهای استفاده نشده هر بازیکن، برنده مشخص میشود.

امتیاز لکه ها: لکه های قرار گرفته در اولین و بیرونی ترین لایه ماشین لباسشویی، هر کدام یک امتیاز، در لایه دوم هرکدام 3 امتیاز، در لایه سوم هر کدام 5 امتیاز و لایه پنجم یا همان جوراب 10 امتیاز خواهد داشت.

امتیاز کارتها: دو کارت نبرد چربی با شماره یک، 1 امتیاز، دو کارت نبرد چربی با شماره دو، 2 امتیاز، دو کارت نبرد چربی با شماره سه، 3 امتیاز.

در صورت تساوی امتیازها، بازیکنی که جوراب را اشغال کرده برنده است در غیر این صورت، تعداد خانه های اشغال شده در لایه دوم و سوم ملاک خواهد بود.

قوانین بازی یک نفره

بازی آنتی آنزیم قابلیت یک نفره بازی کردن را هم دارد. در این حالت کارتها کاربردی ندارند. در انتقال لکه به لایه درونی، لکه فقط به همان شماره ای که روی آن بوده میتواند برود.

شما و لباسشویی یک در میان با هم بازی کنید و بجای آن تاس می ریزید. تا قبل از رسیدن شمارگر ماشین لباسشویی به 25 و خاموش شدن آن باید بتوانید یکی از لکه های خود را به جوراب برسانید. در غیر این صورت مغلوب ماشین لباسشویی خواهید بود.

قوانین بازی دو نفره

هر کدام از بازیکنان هنگام نبرد باید دو کارت نبرد رو کنند. نوع کارت نبرد اهمیتی ندارد و بازیکنی که مجموع اعداد دو کارتش بیشتر شده باشد برنده نبرد خواهد بود. همچنین بازیکنی که برنده نبرد میشوند، مهره اش جایگزین مهره بازنده نبرد می شود یا به عبارتی دیگر اگر نبرد برنده داشته باشد، مهره ها جابجا می شوند.

ویدئو آموزشی بازی


سوالات متداول

 1. بازی آنتی آنزیم چند نفره است؟

  در حالت کلی بازی را می توان از 1 تا 5 نفره بازی کرد که سبک بازی برای بازی 3 تا 5 نفر یکسان است. برای تک نفره سبک بازی خاص و به صورت رقابت با لباسشویی است و برای 2 نفره هم سبک بازی تفاوت هایی با سبک بازی برای بیشتر از 3 نفر دارد.

 2. چگونه بازی آنتی آنزیم را یک نفره بازی کنیم؟

  بازی آنتی آنزیم قابلیت یک نفره بازی کردن را هم دارد. در این حالت کارتها کاربردی ندارند. در انتقال لکه به لایه درونی، لکه فقط به همان شماره ای که روی آن بوده میتواند برود.
  شما و لباسشویی یک در میان با هم بازی کنید و بجای آن تاس می ریزید. تا قبل از رسیدن شمارگر ماشین لباسشویی به 25 و خاموش شدن آن باید بتوانید یکی از لکه های خود را به جوراب برسانید. در غیر این صورت مغلوب ماشین لباسشویی خواهید بود

 3. چگونه بازی آنتی آنزیم را دو نفره بازی کنیم؟

  هر کدام از بازیکنان هنگام نبرد باید دو کارت نبرد رو کنند. نوع کارت نبرد اهمیتی ندارد و بازیکنی که مجموع اعداد دو کارتش بیشتر شده باشد برنده نبرد خواهد بود. همچنین بازیکنی که برنده نبرد میشوند، مهره اش جایگزین مهره بازنده نبرد می شود یا به عبارتی دیگر اگر نبرد برنده داشته باشد، مهره ها جابجا می شوند.

 4. چگونه در بازی آنتی آنزیم ببریم؟

  برای برد در بازی آنتی آنزیم استراتژی های مختلفی وجود دارد. یکی از بهترین استراتژی ها این است که در ابتدای بازی به سراغ آوردن لکه های بیشتر در بازی بروید و از طرفی روی شماره هایی تمرکز کنید، که بقیه هم روی آن مهره های زیادی دارند و احتمالا کارت آنزیم آن شماره ها را بازی نمی کنند. تا زمانی که مجبور به تصرف یک خانه خوب نشده اید به سراغ نبرد نروید. از طرفی در نگه داشتن کارت های نبرد، بیشتر روی کارت های لکه بر با شماره پایین تمرکز کنید. همچنین مهم ترین کارت بازی یعنی کارت آنتی آنزیم را به هیج وجه در شرایط ضروری از دست ندهید.


لینک های مفید:

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.