چاپزی | pnp

چاپزی یا بازی پرینتی یا بازی چاپی اصطلاحی است که توسط مجله آیوی گیم ابداع شده و به دسته ای از بازی های رومیزی یا بردگیم ها موسوم به print and play یا pnp گفته می شود. چاپزی هایی که آیوی گیم در اختیار مخاطبین قرار می دهد سه دسته اند: یا نسخه قابل پرینت بازی های معروف و قانونی هستند، یا نسخه قابل دانلود چاپزی های طراحی شده توسط دیگر طراحان و یا نسخه باز طراحی شده بازی های مختلف توسط آیوی گیم.

دکمه بازگشت به بالا