ما در آیوی گیم مقالات زیادی در حوزه طراحی بازی منتشر می کنیم که این مقالات بازی با هدف آموزش مفاهیم اصولی برای طراحی بازی رومیزی و فکری در اختیار شما قرار می گیرند .