طراحی بازی

ما در آیوی گیم مقالات زیادی در حوزه طراحی بازی منتشر می کنیم که این مقالات بازی با هدف آموزش مفاهیم اصولی برای طراحی بازی رومیزی، طراحی بازی فکری یا طراحی بردگیم در اختیار شما قرار می گیرند. البته مقدار قابل توجهی از این اصول، مربوط به انواع مختلف بازی های می شود و به نوعی کلی هستند.

دکمه بازگشت به بالا