مخاطب بازی

با مخاطب بازی ها به طور کامل آشنا میشی

یادگیری بازی

درباره راه های مختلف و بهترین راه یادگیری بازی آشنا میشی

ماهیت بازی ها

با مقدار استراتژی، شانس ، تعامل، دیپلوماسی و ... بازی ها آشنا میشی

گیم پلی

با تجربه یا گیم پلی انواع بازی ها آشنا میشی

همین حالا میتونی بازیت رو

برای رومیزشکافی ارسال کنی

روی دکمه زیر بزن و وارد صفحه مربوطه بشو، فرم رو پر کن و منتظر باش تا باهات تماس بگیریم