Header Logo

برچسب: بازی فکری

نسخه دیجیتالی Carcassonne

توسط kouroshheydar

 • 30

  خرداد

رومیزشکافی ژاندارمری

توسط kouroshheydar

 • 29

  خرداد

رومیزشکافی The Resistance: Avalon

توسط kouroshheydar

 • 25

  خرداد

رومیز شکافی Nova Luna- ماه نو

توسط kouroshheydar

 • 15

  خرداد

بازی فکری 24

توسط abazar

 • 4

  اردیبهشت

یه طراح به بازی ها چطور نگاه میکنه؟

توسط kouroshheydar

 • 2

  اردیبهشت

یه گام ساده برای شروع طراحی!

توسط kouroshheydar

 • 27

  فروردین

بچه بزرگ کردن تا طراحی بازی!

توسط kouroshheydar

 • 25

  فروردین