Header Logo

برچسب: طراحی بردگیم

برای کی بازی طراحی میکنی؟

توسط کورش حیدر

 • 16

  خرداد

کِی بازیمو پلی تست کنم ؟

توسط کورش حیدر

 • 13

  خرداد

چقدر مکانیزم هارو بشناسم ؟

توسط کورش حیدر

 • 6

  خرداد

اول بازی کن، بعد طراحی کن !

توسط کورش حیدر

 • 5

  خرداد

یه طراح به بازی ها چطور نگاه میکنه؟

توسط کورش حیدر

 • 2

  اردیبهشت

یه گام ساده برای شروع طراحی!

توسط کورش حیدر

 • 27

  فروردین

بچه بزرگ کردن تا طراحی بازی!

توسط کورش حیدر

 • 25

  فروردین