Header Logo

برچسب: مقاله

5 پادکست برای طراحان بازی

توسط کورش حیدر

 • 21

  تیر

مطالعه کن، بعد طراحی کن!

توسط کورش حیدر

 • 12

  تیر

رومیزشکافی ژاندارمری

توسط آیوی گیم

 • 29

  خرداد

رومیزشکافی The Resistance: Avalon

توسط آیوی گیم

 • 25

  خرداد

برای کی بازی طراحی میکنی؟

توسط کورش حیدر

 • 16

  خرداد

رومیز شکافی Nova Luna- ماه نو

توسط آیوی گیم

 • 15

  خرداد

کِی بازیمو پلی تست کنم ؟

توسط کورش حیدر

 • 13

  خرداد

چقدر مکانیزم هارو بشناسم ؟

توسط کورش حیدر

 • 6

  خرداد

اول بازی کن، بعد طراحی کن !

توسط کورش حیدر

 • 5

  خرداد

یه طراح به بازی ها چطور نگاه میکنه؟

توسط کورش حیدر

 • 2

  اردیبهشت