بازی کارتی

دسته مهمی از بازی رومیزی، بازی فکری یا بردگیم، بازی کارتی است که در مجله بازی آیوی گیم به آن ها پرداخته ایم. همانطور که از اسم آنها پیداست، این دسته از بازی های رومیزی، مبتنی بر کارت و کارت بازی کردن هستند. در واقع زمانی که در یک بازی، کارت نقش مهمی داشته باشد، این بازی یک بازی کارتی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا