بازی جنگی(wargame)

بازی جنگی
بازی جنگی یا بازی رومیزی جنگی (Wargame) یا بردگیم های با تم جنگ، نوعی از بازی های رومیزی و بردگیم ها هستند که در عین استراتژی داشتن، جنگ، ارتش، کارزار، نبرد، حمله و لشکر کشی در آنها هویت اصلی بازی است. این بازی های می توانند عمق استراتژی کم یا زیاد داشته باشند اما داشتن هویت جنگی، که عمدتا از طریق تم، داستان، مکانیزم ها و دینامیک ها روی می دهد، در آنها ضروری است.

تم جنگی در وارگیم ها می تواند تم تاریخی داشته باشد، مثل جنگ جهانی اول یا دوم، یا تم فانتزی، مثل lord of the Rings یا Game of Thrones، یا تم های دیگری مثل تم فضایی و علمی تخیلی، مثل Dune.

برای دسترسی بیشتر به اطلاعات درباره بازی های جنگی به صفحه انجمن سایت BGG مراجعه کنید.

دکمه بازگشت به بالا