بازی استراتژیک

بازی استراتژیک
بازی استراتژیک دسته ای از بازی های رومیزی، یا بردگیم هاست که در آنها چاشنی اصلی بازی فکر کردن، برنامه ریزی، استراتژی و تاکتیک چیدن است. از معروف ترین بازی هایی که در دسته بندی بازی استراتژیک جای می گیرند، بازی های انتزاعی(Abstract Games) و بازی های مبتنی بر شبیه سازی (Simulation) قرار می گیرند. استراتژی می تواند نوع و عمق متفاوتی در این دسته از بازی ها داشته باشد.

در عین حال یک بازی کارتی ساده می تواند عمق استراتژی زیاد داشته باشد و همینطور یک بازی با قوانین و اجزای زیاد، عمق استراتژی کم.

دکمه بازگشت به بالا