بازی تماتیک

بازی تماتیک نوعی از بازی های رومیزی است، که در آن تم، داستان، سناریو و هویت بصری بازی در شکل گیری تجربه خوب از بازی نقش حیاتی و جدی دارد. طوری که اگر تم را از آن بگیریم، تجربه بازی آسیب ببیند.

در واقع می توان بازی های تماتیک را در مقابل بازی های انتزاعی قرار دارد، که در آنها تم نقش جدی ندارد.

از بهترین بازی های تماتیک جهان می توان به بازی Gloomhaven اشاره کرد که مدت زیادی است که رتبه 1 بازی های جهان را در سایت بردگیم گیک دارد.

دکمه بازگشت به بالا