آموزش بازی رومیزی

آموزش بازی آنتی آنزیم

همه آنچه برای بازی نیاز دارید

در آموزش بازی آنتی آنزیم قرار است تمام اطلاعات مورد نیاز برای تجربه این بازی رومیزی ساده و خانوادگی را بدست بیاورید. در بازی آنتی آنزیم بازیکن ها در نقش لکه هایی وارد ماشین لباسشویی می شوند و سعی می کنند بیشتر از بقیه بازیکن ها روی لباس های مختلف بمانند و بر سر رسیدن به لباس هایی با امتیاز بالاتر، وارد رقابت با هم می شوند. بازی به همینجا ختم نمی شود، ماشین لباسشویی هم در این رقابت نقش مهمی دارد.

برای دسترسی به تمام اطلاعات بازی وارد صفحه مخصوص آن در بازی آنتی آنزیم شوید.


جعبه بازی آنتی آنزیم

بازی رومیزی ایرانی آنتی آنزیم

لکه های خود را بیشتر از بقیه بازیکن ها روی لباس ها نگه دارید تا بتوانید امتیاز بیشتری بگیرید و نهایتا برنده شوید.

مشخصات عمومی بازی آنتی آنزیم

داستان بازی آنتی آنزیم

شاید برایتان پیش آمده باشد که لباسهای خارج شده از ماشین لباسشویی، تمیز نشده باشند و همچنان لکه هایی روی  آن باقی مانده. احتمالا به این فکر می افتید که شاید از تمیز کننده خوبی استفاده نمی کنید یا ماشین لباس شویی  به خوبی کار نمی کند. در بازی آنتی آنزیم همچین اتفاقی می افتد. علاوه بر آن لکه هایی وجود دارند که مثل موجودی زنده جان دارند و هدفشان تسخیر و احاطه کردن لباسها و گاها فرار کردن از آنزیم هاست.

بازی آنتی آنزیم در یک کلام

در بازی آنتی آنزیم هر بازیکن کنترل یک دسته از لکه ها را دارد و سعی می کند تا این لکه های در کنترل خود را بیشتر و بیشتر در ماشین لباسشویی پراکنده کند. البته که باید حواسش به آنزیمهایی که قصد از بین بردن او را دارند، باشد و گاه باید به نبرد با چربی ها و دیگر لکه ها بپردازد. نهایتا بازیکنی برنده میشود، که لکه های بیشتری، در امن ترین مکانهای درون فضای لباسشویی (که فضای مرکزی آن است)، داشته باشد.

معرفی قطعات و چیدمان بازی آنتی آنزیم

قطعات یا اجزای بازی

بازی آنتی آنزیم از اجزای زیر است:

اجزای بازی آنتی آنزیم
 • صفحه بازی (یک عدد)
 • مکعب های رنگی یا لکه ها (50 عدد در 5 رنگ)
 • مکعب مشکی (یک عدد)
 • تاس ماشین لباس شویی ( یک عدد)
 • کارتهای آنزیم و نبرد (48 عدد و 4 نوع)
 • کارت آنزیم(1تا6)
 • کارت آنتی آنزیم
 • کارت چربی (1تا3)
 • کارت لکه بر (4تا6)

چیدمان بازی

چیدمان بازی آنتی آنزیم
 1. صفحه بازی را در وسط قرار و تاس ماشین لباسشویی را در محل مشخص شده قرار دهید.
 2. همه کارت ها را بُر بزنید و به هر بازیکن 3 کارت بدهید.
 3. سپس به هربازیکن 10 مکعب همرنگ به عنوان لکه های تحت کنترل او بدهید.
 4. بقیه کارت ها را به پشت در جیاگیاه کارت روی صفحه بازی قرار دهید.

اکنون آماده شروع بازی هستید.

چگونه آنتی آنزیم بازی کنیم

بازیکنی که لباسش لکه داشته باشد، بازی را شروع میکند.

بازی در طول چندین دور انجام می شود که برای تعداد نفرات مختلف متفاوت است. در هر دور از بازی، هر بازیکن می تواند بین اکشن ها یا اعمال اصلی خود یکی را انتخاب کرده و با داشتن شرایط مشخص، آن را انجام دهد. سپس نوبت به نفر بعدی می رسد.

این اکشن ها شامل موارد زیر هستند:

 1. وارد کردن لکه به زمین بازی(ماشین لباسشویی)
 2. حرکت دادن یک لکه از یک لباس به لباس دیگر
 3. بازی کردن یک کارت آنزیم از کارت های دست و انجام عمل آن

در اکشن دوم بازی آنتی آنزیم، یعنی حرکت دادن لکه، ممکن است بین دو بازیکن نبرد شکل گیرد. در ادامه به توضیحات نبرد در بازی خواهیم پرداخت.

اکشن اول: وارد کردن یک لکه به صفحه بازی

اکشن اول بازی آنتی آنزیم

هر بازیکن می تواند در نوبتش یک لکه را وارد لباسهای لایه بیرونی کند و در جایگاه لکه ها قرار دهد. هر لکه میتواند وارد جایگاه خالی از لکه قرار گیرد و نمیتواند روی لکه دیگر بنشیند، مگر هنگام نبرد.

اکشن دوم: حرکت دادن یک لکه از روی لباسها

اکشن دوم بازی آنتی آنزیم

هر بازیکن میتواند در نوبتش یک لکه را به لایه درونی انتقال دهد، به شرط اینکه در لباس مبدا ( لباسی که میخواهیم لکه را  از روی آن به لباس دیگر انتقال دهیم) حداقل یک لکه داشته باشد. یا به عبارتی نمیتوان لکه را از لباسی که فقط همان یک لکه را دارد، انتقال دهیم.

اکشن سوم: بازی کردن یک کارت آنزیم

هر بازیکن میتواند در نوبتش یک کارت آنزیم بازی کند. اعداد روی صفحه بازی در اینجا اهمیت دارند و باتوجه به عدد روی کارت آنزیم رو شده، همه لکه هایی که روی آن شماره باشند، از بین می روند حتی لکه های خودتان؛ در این مواقع، بازیکنان حریفتان می توانند کارت آنتی آنزیم بازی کنند تا  لکه هایشان باقی بماند.

پس از انجام اکشن اول و دوم باید یک کارت از دسته کارت ها برداشته و به دست خود اضافه کنید.

فاز نبرد

در بازی آنتی آنزیم نبرد زمانی رخ می دهد که یک بازیکن بخواهد خانه ای را تصرف کند که لکه بازیکن دیگر در آن قرار دارد. در این صورت نبرد تعیین کننده این خواهد بود که چه کسی کنترل آن خانه را به دست خواهد گرفت و لکه چه کسی حذف خواهد شد؟
پس در واقع نبرد در راستای اکشن دوم بازی اتفاق می افتد. نتیجتا هر بازیکن میتواند در نوبتش به نبرد با بازیکن حریف یا لکه دیگه بپردازد. به این صورت که باید حداقل دو لکه روی لباس داشته باشد تا بتواند با یکی از لکه ها به نبرد با لکه حریف بر روی یک جایگاه برود.

نبرد به این صورت انجام می شود که:

هر دو بازیکنی که وارد نبرد شده اند، یکی از کارتهای نبردشان (که شامل کارت چربی و لکه بَر می باشد) را انتخاب کرده و به طور همزمان رو می کنند. در این صورت سه حالت پیش خواهد آمد:

تعیین برنده بازی آنتی آنزیم

هردو کارت چربی بازی کنند: بازیکنی که کارتش عدد بالاتری باشد، برنده نبرد است.

هر دو کارت لکه بَر بازی کنند: بازیکنی که کارتش عدد پایینتری داشته باشد، برنده نبرد است.

یک بازیکن کارت چربی و دیگری کارت لکه بَر بازی کند: بازیکنی که کارت لکه بَر استفاده کرده، برنده نبرد است.

پس از تعیین برنده نبرد:

برنده نبرد جای لکه مدافع را میگیرد و آن را از ماشین لباسشویی خارج می کند. هنگامی که نبرد مساوی شود، هیچ کدام از لکه ها تغییری نخواهند کرد.

مرحله عملکرد لباسشویی

زمانی که بازیکن آخر دور نوبت خود را بازی می کند، نوبت به ماشین لباسشویی می رسد. در این نوبت یکی از بازیکنان، تاس می ریزد سپس همه لکه هایی که روی عدد آن جایگاه قرار دارند، از بین می روند مگر اینکه کارت آنتی آنزیم رو کنند. یعنی تاس لباسشویی به مانند یک کارت آنزیم با عدد روی تاس عمل می کند.

اگر عدد تاس شش باشد، هیچ لکه ای از بین نمیرود.

بعد از نوبت لباسشویی در صورتی که عدد تاس شش نیامده باشد، نشانگر لباسشویی را با مکعب مشکی یک خانه به جلو می رود.

پایان بازی آنتی آنزیم و امتیاز شماری

امتیاز دهی بازی آنتی آنزیم

در بازی 2 و 3 نفره، تعداد دور ماشین لباسشویی 25 و در بازی 4 و 5 نفره، تعداد دور ماشین لباسشویی 20 خواهد بود و با رسیدن به آن دور، بازی به پایان می رسد.

بعد از به پایان رسیدن بازی، با شمارش امتیاز لکه ها و کارتهای استفاده نشده هر بازیکن، برنده مشخص میشود.

امتیاز لکه ها: لکه های قرار گرفته در اولین و بیرونی ترین لایه ماشین لباسشویی، هر کدام یک امتیاز، در لایه دوم هرکدام 3 امتیاز، در لایه سوم هر کدام 5 امتیاز و لایه پنجم یا همان جوراب 10 امتیاز خواهد داشت.

امتیاز کارتها: دو کارت نبرد چربی با شماره یک، 1 امتیاز، دو کارت نبرد چربی با شماره دو، 2 امتیاز، دو کارت نبرد چربی با شماره سه، 3 امتیاز.

در صورت تساوی امتیازها، بازیکنی که جوراب را اشغال کرده برنده است در غیر این صورت، تعداد خانه های اشغال شده در لایه دوم و سوم ملاک خواهد بود.

قوانین بازی یک نفره

بازی آنتی آنزیم قابلیت یک نفره بازی کردن را هم دارد. در این حالت کارتها کاربردی ندارند. در انتقال لکه به لایه درونی، لکه فقط به همان شماره ای که روی آن بوده میتواند برود.

شما و لباسشویی یک در میان با هم بازی کنید و بجای آن تاس می ریزید. تا قبل از رسیدن شمارگر ماشین لباسشویی به 25 و خاموش شدن آن باید بتوانید یکی از لکه های خود را به جوراب برسانید. در غیر این صورت مغلوب ماشین لباسشویی خواهید بود.

قوانین بازی دو نفره

هر کدام از بازیکنان هنگام نبرد باید دو کارت نبرد رو کنند. نوع کارت نبرد اهمیتی ندارد و بازیکنی که مجموع اعداد دو کارتش بیشتر شده باشد برنده نبرد خواهد بود. همچنین بازیکنی که برنده نبرد میشوند، مهره اش جایگزین مهره بازنده نبرد می شود یا به عبارتی دیگر اگر نبرد برنده داشته باشد، مهره ها جابجا می شوند.

ویدئو آموزشی بازی


لینک های مفید:

کوروش کریمی

اکنونم را اینگونه می‌گذرانم که اندکی دانشجوی علم، اندکی طراح و ایده‌پرداز، اندکی بازی ساز، اندکی نوازنده و اندک تری نویسنده. با اینکه با چیزهای زیادی شگفت زده نمی‌شوم اما همیشه به دنبال شگفتی هستم. دوست دارم با کتاب‌‌هایم زندگی کنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا